Lublin i Lubelszczyzna w bibliotekach cyfrowych
Kategorie: Wszystkie | 1824 | 1917 | 1921 | 1925 | 1926 | 1930 | 1931 | 1937
RSS
poniedziałek, 23 kwietnia 2012
Lubelskie procesy religijne. Zeszyt 1. autor: Antoni Żbikowski
tytuł: Lubelskie procesy religijne. Zeszyt 1.
rok wydania: 1930
liczba stron: 20

„W r. 1640 na skutek oskarżenia szlachcica Pawła Podlodowskiego pociągnięto do sądu Zofję Filipowiczową, czeladnicę z majątku Kozice, która „czarami y gusłami wielkiemi bawiąc się“ spowodować miała śmierć Jana Podlodowskiego, ojca oskarżyciela. Oskarżona przyznała się do następujących sposobów czarodziejskich: dawała panu Janowi pić ususzone i przetarte serce gołębie, oraz krew z palca serdecznego, wieszała „kiej osicowy“ w kominie na powrózku od gaci, ziemię, gdzie stał pan Jan, zakopała w ognisku, piekła chleb ze specjalnym dołkiem i włożyła do chleba trzy kłoski, dawała panu swemu napój z wodą, w której płukała swoją koszulę.
Wszystkie te zabiegi czarodziejskie miały, według Filipowiczowej, przywrócić jej miłość pana Jana Podlodowskiego, który ostatniemi czasy przestał ją kochać.” (str. 9)

Publikacja dostępna w Bibliotece Cyfrowej UMCS.
Ognisko nauczycielskie. Nr  1 (21) autor: Wydawnictwo Zarządów Okręgowych: Lubelskiego, Poleskiego i Wołyńskiego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych.
tytuł: Ognisko nauczycielskie. Rok III. Nr 1. (21)
rok wydania: styczeń 1931
liczba stron: 32

„Praca nad zabezpieczeniem egzystencji sobie i rodzinie pochłania tu bardzo dużo czasu, tak, że brak go na zdobycie lepszej znajomości spraw wychowawczych i zajęcie się dziećmi. W dorastającem dziecku widzi gospodarz pomocnika w pracy i używa je do niej w każdej konieczności, ponieważ stan materjalny nie pozwala mu na pomoc najemną. Nie zważa się na to, że to jest jeszcze słabe dziecko, że może mieć inne zainteresowania i potrzeby, że może to być nawet ze szkodą dla jego zdrowia. Hamulcem jest tylko miłość rodzicielska, która normuje te stosunki, ochraniając dzieci od ewentualnych przeciążeń, jakie niekiedy mają miejsce w stosunku do nieswoich dzieci. Pod wpływem otoczenia, zajęcia i specjalnego stosunku rodziców, tworzy się specjalna psychika dziecka wiejskiego.” (Odrębność psychiczna dziecka wiejskiego, str. 11)

Publikacja dostępna w Bibliotece Cyfrowej UMCS.
sobota, 14 kwietnia 2012
Lublin autor: Liga Popierania Turystyki
tytuł: Lublin
rok wydania: 193?
liczba stron: 16

„Najciekawsze w starym Lublinie jest dostosowywanie się budynków do warunków terenowych: ulice jakby obejmowały ramionami grzbiet, na którym rozłożyło się stare miasto; sienie domów uwidaczniają łamaną oś domów, również uzależnionych od nachylenia terenu. Widzimy tutaj typowo średniowieczny układ warownego miasta, zamkniętego w ciasny krąg murów obronnych, miasta budującego się wzwyż w czasach świetności, wykorzystującego jednak dla celów gospodarczych, niekiedy zaś i obronnych, budowę w głąb. Ludzie, za mało mając miejsca nad ziemią, drążyli w suchej glebie lessowej głębokie, kilkupiętrowe podziemia sklepione i lochy, ciągnące się pod całym starym miastem, łączące się z sobą, prowadzące ponad to poza mury obronne.” (str. 12)

Publikacja dostępna w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona.
Tagi: Lublin
10:42, remedios_44 , 1930
Link Dodaj komentarz »
piątek, 13 kwietnia 2012
XV-lecie Towarzystwa Śpiewaczego tytuł: XV-lecie Towarzystwa Śpiewaczego "Lutnia" w Lublinie: 1921-1937
rok wydania: 1937
liczba stron: 16

„Podkreślić należy owocną działalność wychowawczą „Lutni”. Przez jej rejestr członkowski od chwili założenia po dzień dzisiejszy przepłynęło ponad 1.200 nazwisk. „Lutnia“ Lubelska szkoliła i szkoli całe zastępy młodzieży żeńskiej i męskiej na dzielnych śpiewaków, którzy obecnie biorą wybitny udział w wielu chórach nietylko w Lublinie, ale również i w innych ośrodkach spiewaczych.” (str. 5)

Publikacja dostępna w Bibliotece Cyfrowej UMCS.
Jednodniówka wydana z okazji Wielkiej Kwesty na Wpisy Szkolne autor: Towarzystwo Przyjaciół Uczącej się Młodzieży w Lublinie
tytuł: Jednodniówka wydana z okazji Wielkiej Kwesty na Wpisy Szkolne
rok wydania: 1917
liczba stron: 40

„Takie przygotowanie wszechstronne, pomimo że ma wiele za sobą zalet, bo gimnastykuje umysł, przynosi przecież i szkody nie małe. Siły umysłu wyrostka, podobnie jak siły jego żołądka, mają swoje granice. Ani jednego organu, ani drugiego, nie można przeładować — bez szkody dla organizmu; nad tę ilość, jaką przyjąć i wchłonąć może, nie strawi on więcej i nie spożytkuje; a jak higjena na to zaleca raczej niedoładowanie, niż przeładowanie żołądka, — podobnie higjena mózgu wymaga, ażeby on nie doszedł do wyczerpania, i po za obowiązkową pracą szkolną zachował jeszcze wrażliwość i zdolność do przyjmowania wrażeń.” (str. 10)

Publikacja dostępna w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona.
Pamiętnik zjazdu byłych wychowańców Szkół Lubelskich autor: Komisja Zjazdu
tytuł: Pamiętnik zjazdu byłych wychowańców Szkół Lubelskich
rok wydania: 1926
liczba stron: 144

„Przenieśmy się choć na chwilę w te odległe, ponure czasy.
Na naszą uczelnię w Lublinie zwrócone było baczne oko naszych prześladowców, jako na najbardziej na Wschód wysuniętą placówkę, uważaną przez carat za rosyjską.
Przysyłano tu z dalekich stron element nauczycielski, który dyszał nienawiścią ku wszystkiemu, co polskie.
Tym niegodziwym, przez rząd zaborczy kupionym ludziom chodziło o to, aby przeciążać nasz umysł utrudnieniami pamięciowemi, wyplenić zarody wszelkich najszlachetniejszych porywów, tłumić rozwój wszelkich rodzinnych pierwiastków ducha.” (str. 15)

Publikacja dostępna w Bibliotece Cyfrowej UMCS.
czwartek, 12 kwietnia 2012
Ilustrowany przewodnik po Lublinie autor: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Oddział Lubelski
tytuł: Ilustrowany przewodnik po Lublinie
rok wydania: 1931
liczba stron: 133

„Ul. Świętoduską idziemy dalej w dół i dochodzimy do ul. Lubartowskiej, głównej arterji żydowskiego handlu lubelskiego. Idziemy tą ulicą przez most na Czechówce a potem po przez ul. Bonifraterską (na lewo) i stajemy przed szpitalem św. Jana Bożego. W głębi, tuż przy gmachach szpitalnych, wznosi się kościół pod wezwaniem św. Jana Bożego, fundowany pod wezwaniem św. Eljasza wraz z klasztorem w 1680 r. przez Jana Mniszcha, starostę lwowskiego dla karmelitów trzewiczkowych. Zakonnicy ci mieścili się tutaj do 1810 r., odkąd na ich miejscu widzimy karmelitów bosych aż do 1835 r.; po tych znowu przyszli bonifratrzy (1835 — 1864) czyli Bracia miłosierni zakonu św. Jana Bożego, dając nazwę i kościołowi i szpitalowi. Kościół sam o centralnem założeniu, z dużą kopułą nad nawą główną, utrzymany w stylu barokowym. Posiada kilka starszych obrazów.” (str. 115)

Publikacja dostępna w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona.
19:16, remedios_44 , 1931
Link Dodaj komentarz »
Lublin w szkicach. Autolitografje K. T. autor: Konstanty Teleżyński
tytuł: Lublin w szkicach. Autolitografje K. T.
rok wydania: 1921
liczba stron: 12

Wydana w 1921 roku teka autolitografii Konstantego Teleżyńskiego. Każda z 10 ilustracji zaopatrzona jest w podpis i krótki opis.

Publikacja dostępna w Bibliotece Cyfrowej UMCS.
Statystyka województwa lubelskiego ułożona przez Ignacego Lubowieckiego autor: Ignacy Lubowiecki
tytuł: Statystyka województwa lubelskiego ułożona przez Ignacego Lubowieckiego, prezesa Kommissyi Województwa Lubelskiego
rok wydania: 1824
liczba stron: 80

„Lubo początek Miasta Lublina i iego Nazwiska niemoże bydź docieczony. Nazwisko iednak Woiewództwa Lubelskiego, nie skąd inąd pochodzi, iak od Miasta Lublina.
Klima w Woiewództwie Lubelskim iest umiarkowane, powietrze czyste i zdrowe. Niektóre Okolice w Powiecie Hrubieszowskim otoczone błotami, zarażaią powietrze przez swe wyziewy, czemu przez zniesienie młynów na Rzece Huczwie, i Grobel podnoszących wodę i czyniących wyziewy, zaradzić by można.
W miesiącach letnich, zacząwszy od Kwietnia do Sierpnia, panuią wiatry wschodnio—południowe. — Czas iesienny oznaczaią, wiatry zachodnie, od Lisopada zaś wiatry zachodnio—północne, a nawet i wschodowe, sprawiaią przykre zimna.” (str. 25)

Publikacja dostępna w e-bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.